Kørsel med kranbil

 

Al kranarbejde udføres. Stor ekspertise i kørsel med betonvarer, gødning og såsæd. Godkendelse til ADR gods.
 

Rojbølvej 1, Øster Lindet - 6630 Rødding - Tlf.: 74 84 65 70 - E-mail: info@mollertransport.dk